top of page
Schema van onbemand rijden van trekker

Uw trekker rijdt vanzelf: Het GOTRACK GPS systeem maakt onbemand werken mogelijk op uw akker of in uw boomgaard. 

 

Hoe stel je GOtrack GPS eenvoudig en precies in? 

De gebruiker maakt een route door deze eenmalig te rijden en op te nemen. Wanneer de route opgenomen is, kan de trekker deze onbemand afspelen en exact het ‘opgenomen pad’ volgen. Onafhankelijk van de snelheid waarmee opgenomen is, kan worden afgespeeld.

In te stellen is dat wanneer bochten genomen moeten worden de trekker daarvoor afremt en deze in een lagere snelheid neemt.

 

GOtrack GPS kan op ieder tractormerk

Het GOTRACK GPS systeem is zo ontworpen dat het toegepast kan worden op ieder trekkermerk. Het sturen, versnellen, afremmen en stoppen regelt de GOTRACK GPS module. Dankzij de GPS module is op uw telefoon ook zichtbaar waar de trekker zich bevindt. De afgelegde route is ook zichtbaar.

 

GOtrack GPS kan je uitzetten: De trekker blijft ook gewoon beschikbaar als 'normale trekker' 

Wanneer het system uit staat, is de trekker gewoon weer als voorheen door de chauffeur te gebruiken. Gecombineerd met de spuitcomputermodule van GOTRACK kan het systeem ook uw bestaande spuit bedienen. Wel dient deze dan voorzien te zijn van electrische kranen en een goede electronische drukregelaar.

 

Nieuwe boomgaard aanleggen met de nauwkeurigheid van GOtrack GPS

Het system kan ook helpen bij het aanleggen van een nieuwe boomgaard. Het kan paralelle lijnen (AB) maken zonder een vooraf opgenomen route te hebben gemaakt. Tevens kan met een plantmachine een signaal worden gegeven zodat de bomen ook in de rij op de juiste afstand komen.

 

Automatisch maaien kan zelfs zonder vooraf opgenomen route

Om een weiland bijvoorbeeld te maaien; kan het systeem dit uitvoeren zonder een vooraf opgenomen route. Enkel eenmaal om de te maaien oppervlakte heen rijden is voldoende. Wanneer ingegeven wordt hoe breed de maaier is; rekent het systeem zelf uit hoe gereden dient te worden en wordt alles gemaaid.

 

Nieuwe versies

Het systeem wordt continu verder ontwikkeld, daardoor komen er steeds meer mogelijkheden bij.

AUTO DRIVE - Volledig zelfrijdende trekker

    bottom of page