top of page

Privacy

Op de website wordt onder andere gemeten hoe lang en hoe vaak pagina's bezocht worden, ofwel bezoekers-statistieken. Daarnaast worden cookies gebruikt om de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld als u een vraag stelt via het contactformulier: Zodat u ziet dat uw bericht verstuurd is aan ons met een vraag  (en anderen niet). Er wordt geen gebruik van persoonsgegevens gemaakt om de website aan te passen en zelfs uw IP-adres wordt anoniem gemaakt. U kan en zal dus ook niet persoonlijk benaderd worden aan de hand van uw website bezoek. Als u zelf uw gegevens invult op de website en deze verstuurt, bijvoorbeeld een bestelling aanvraagt, dan kan natuurlijk juist wel persoonlijk benadering volgen (volgens de gegevens die u invult).  

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van GOtrack-Holland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dirk-Jan Lutterveld. In deze disclaimer wordt aangegeven welk voorbehoud er is voor de informatie op deze website.

 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dirk-Jan Lutterveld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dirk-Jan Lutterveld, GOtrack of Ducksize. 

Geen garantie op juistheid 

Dirk-Jan Lutterveld levert de inhoud van de webpagina in de huidige staat op experimentele basis en is bedoeld voor zakelijk gebruik. Er worden geen prijzen op de website vermeldt. Informatie wordt zo zorgvuldig mogelijke als weergave van de realiteit neergezet. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dirk-Jan Lutterveld te mogen claimen of te veronderstellen.

Dirk-Jan Lutterveld streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard worden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Dirk-Jan Lutterveld en GOtrack behouden zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Dirk-Jan Lutterveld en GOtrack aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van GOtrack-Holland.nl op deze pagina.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van GOtrack-Holland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dirk-Jan van Lutterveld . In deze algemene voorwaarden geeft Dirk-Jan van Lutterveld  aan onder welk voorbehoud Dirk-Jan van Lutterveld en GOtrack de informatie op deze website aan je aanbiedt.

 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dirk-Jan van Lutterveld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dirk-Jan van Lutterveld, GOtrack of Ducksize.

Prijzen 

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, zijn aan wijzigingen onderhevig, en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order bij GOtrack. Dirk-Jan van Lutterveld behoudt zich het recht voor om aanvraag van bestellingen zonder opgave van reden te weigeren. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden in Euro uitgedrukt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen komen alleen voort uit direct contact. 

Informatie

Dirk-Jan van Lutterveld en GOtrack streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Dirk-Jan Lutterveld en GOtrack daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dirk-Jan Lutterveld maakt niet de afspraak en is niet aansprakelijk voor de levering van een product, service en garantie etc., voor alles wat op GOtrack-holland.nl aangeboden wordt. De daadwerkelijke afspraak moet gemaakt worden met GOtrack in Polen. Een voorbeeld van deze afspraak is een e-mail, met een door GOtrack ondertekende order, die toegestuurd wordt door GOtrack uit Polen. 

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Dirk-Jan Lutterveld en GOtrack behouden zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dirk-Jan van Lutterveld en GOtrack aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de algemene voorwaarden van GOtrack-Holland op deze pagina. GOtrack Polen hanteert eigen Algemene Voorwaarden, zorg ervoor dat u deze voor overeenkomst leest en akkoord vindt.

Nadere informatie en vragen

GOtrack, contact: 

Dirk-Jan van Lutterveld

Rijnbandijk 46a

4041EE Kesteren

Nederland

Dislaimer
Privacy
Algemene voorwaarden
bottom of page